เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
136 views • March 30, 2022

서울시교육감 중도·보수 후보 조전혁 선출..단일화 갈등 불씨 여전히 남아

NTD Korea
NTD Korea
30일 서울시교육감 중도·보수 성향 후보 단일화 기구인 ‘수도권 교육감 후보 단일화 추진 협의회(이하 교추협)’는 조전혁 서울시 혁신공정교육위원장을 단일 후보로 선출했습니다.   [조전혁 | 서울시 혁신공정교육위원회 위원장 ]: "제가 우리 아이들의 교육받을 권리를 지키기 위한 수문장이 되도록 함께해 주십시오. 서울 나아가서 대한민국 교육은 전교조와 좌파 교육감들의 교육 파괴에 의해 신음하고 있습니다. 이들이 쳐놓은 수많은 비교육적, 반교육적 덫과 함정을 철저히 제거하겠습니다. 학부모와 시민께서 안심할 수 있는 정상적인 교육으로 복귀할 수 있도록 신명을 바치겠습니다.”   교추협은 조전혁 후보가 선출인단 투표 40%와 여론조사 결과 60%를 합산해 종합점수 42.93%를 확보했다고 밝혔습니다. - 🚨어떤 일이 벌어져도 저희 소식을 받을 수 있도록 뉴스레터를 구독하세요. https://kr.theepochtimes.com/join1 - 🚨검열없는 자체 개발 플랫폼 유메이커를 만나보세요. 우리 영상을 시청하실 수 있습니다. https://www.youmaker.com/channel/1eac45ee-01a3-4366-8943-c42017cb2a96 - 여러분의 후원은 큰 힘이 됩니다. 하나은행 (주)에포크미디어코리아 415-910022-14004 - 채널 구독 하기: https://www.youtube.com/channel/UCdL6zLzOiDJScnPV80oNIdA?sub_confirmation=1 - © All Rights Reserved.
Show All
Comment 1