Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
32 views • May 15, 2022

中共衛健委發文 曝防疫重大信號;日歐峰會聚焦亞太和平 中共又跳腳;中共故意曝光新核裝備 專家揭內幕;中歐關係結冰 中共第1大核企被踹出市場 主播:芬妮

希望之聲粵語頻道
#曝中共 #防疫 重大信號;中共故意曝光新 #核裝備;中共第1大#核企 被踹出市場; 内容提要: 中共衛健委發文 曝防疫重大信號 日歐峰會聚焦亞太和平 中共又跳腳 中共故意曝光新核裝備 專家揭內幕 中歐關係結冰 中共第1大核企被踹出市場 陳日君被捕惹爭議 英中經貿對話生變 捐助我們 💟 https://donorbox.org/soh-tv-2 訂閱電子報 📬 https://landofhope.tv/%E7%9F%B3%E9%A0%AD-email
Show All
Comment 0