Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
45 views • May 16, 2022

清零政策帶來多重危害 中共騎虎難下

中共風控疫情除想彰顯所謂的制度優越性,卻又面臨國際質疑和經濟下滑,清零政策騎虎難下,深圳財政收入大減超過四成,蘇州、南京等多座城市的降幅比深圳還大,引發外界關注。
Comment 0