เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
229 views • April 27, 2022

Timeline: What If You Only Smell Farts

Infinite Comparison
So you’re lying in bed, cuddling with your partner, and you hear it. Maybe it’s a silent hiss, maybe it’s a voluminous blare. But you recognize the announcement of its arrival no matter what form it takes. A research from 2014 suggested that smelling hydrogen sulfide, which is found in farts, could be good for you. But is this claim true? what happens if you keep smelling farts non-stop? Let's find out in this timeline video. DISCLAIMER: This probability/comparison is based on public data, surveys, public comments & discussions and approximate estimations that might be subjected to some degree of error. Subscribe to Infinite Comparison for more Probability Comparison/Comparison videos. Icons: www.flaticon.com Sources: https://www.toptal.com/developers/hastebin/raw/jubulowezi
Show All
Comment 0