Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,486 views • November 25, 2021

🔥德國三黨新政府達協議 挺台灣國際參與|立陶宛外長:向世界展示抵抗中共之道|摩根大通CEO讓中共跳腳|共艦行經台東部外海 試探與那國島電戰部隊|早安新唐人【2021年11月25日】

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中 🔷遠東遭罰20億 台正告中共停止恫嚇台商 助回流 🔷摩根大通CEO吐露會比共產黨活更久 中共跳腳 🔷德國三黨新政府達協議 挺台灣國際參與 🔷日媒曝共艦經台東部海域 學者:試探日電戰部隊 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0