ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,440 views • July 3, 2022

園児にうじの湧いた食べ物を提供 山東省煙台市の幼稚園

6月29日、山東省煙台市の幼稚園で、園児にうじの湧いた食べ物を提供したことが分かりました。その後、この件に関する情報が短時間で広まりましたが、当局は保護者に対し、情報統制を行っています。
Comment 0