Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9148
954 views • June 24, 2022

California Beaches Ranked, Southern California Takes Top Spot

NTD News
NTD News
If you’re planning to head to a California beach this summer, you may want to check out an annual “report card” before catching some rays. An environmental non-profit announced its 2021 to 2022 Beach Report Card at a press conference on a beach in Santa Monica.
Show All
Comment 0