ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
803 views • July 10, 2022

〈吹替版〉中国の自動車メーカーBYD EV販売台数テスラを上回る

テスラはもはや、世界をリードする電気自動車(EV)メーカーとは呼べないかもしれません。今年上半期の電気自動車の販売台数において、中国の複合企業BYD(比亜迪)がテスラを上回りました。
Comment 0