Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3 views • September 21, 2022

Chicago: Arkitekturens stad

NTD Sverige
NTD Sverige
Chicagos höga brottslighet har kanske fångat landets uppmärksamhet under de senaste åren, men i årtionden var Chicago mer känt för sin arkitektur och sitt inflytande på världens skyskrapor. Vi tar en titt på arkitektoniska flodkryssningar.
Comment 0