Nós utilizamos cookies para entender como você usa nosso site e para melhorar sua experiência. Isso inclui a personalização de conteúdo e publicidade. Ao continuar a usar nosso site, você aceita nosso uso de cookies, política de Privacidade e termos de Uso. Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
12 views • December 24, 2022

Ep 111 - การรับรู้ (อู้) จากเรื่องของการถอนฟัน

จำได้ว่าฉันได้ฝ่าไม่นาน เพื่อนผู้ฝึกก็ให้ฉันรับงานเป็นผู้ฝึกสอน วันหนึ่งฉันให้เพื่อนผู้ฝึกดูวิดิโอที่อจ.บรรยายฝ่า เมื่ออ่านถึงบทที่มีเรื่องการถอนฟัน มีเพื่อนผู้ฝึกหัวเราะออกมาและยังพูดคุยกัน เมื่อเห็นสภาพนี้ฉันเริ่มรู้สึกไม่พอใจ พูดว่าอจ.กำลังบรรยายฝ่าแต่พวกคุณฟังเหมือนกับฟังนิยาย ไม่เคารพฝ่า อจ.ไม่ใช่กำลังบรรยายหลักธรรมให้พวกเราฟังหรือ กำลังสอนให้เรา ถ้าการบำเพ็ญกำจัดจิตยึดติดจากรากแท้ ด่านอะไรก็จะสามารถผ่านไปได้ ถ้าหากใช้วิธีของคนบำเพ็ญแบบผิวเผิน ไม่แก้ปัญหาจากจิตใจคนก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อย่างแท้จริง ฟังฉันพูดอย่างนี้ เพื่อนผู้ฝึกก็หยุดคุยกันแล้ว ชมวิดิโออย่างตั้งใจ แล้ววันนั้นก็มีลูกสาวของเพื่อนผู้ฝึกคนหนึ่งได้เข้ามาในเส้นทางของการบำเพ็ญต้าฝ่า
Show All
Comment 0