Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Language
Chinese
About
漢字的動畫教育家《悠遊字在》,跳脫了一般「認字」的節目,真正講到漢字核心「筆畫後面」的意義。 只要小朋友真正了解到每個字是怎麼來的、背後意涵之後 ,就很少會再寫錯字,並且會產生高度的興趣,自己去探尋漢字那廣闊的世界。 同時,「漢字」裡深厚的中華文化及道德,可以豐富 孩子空虛、迷失的心靈。 比如說「笨」這個字,我們都以為「笨」就是「 不聰明」的意思,但真的是這樣嗎?其實, 「笨」原本是竹子最裏層的白色部份,因為 用竹子製作日用品時,「笨」太軟了不能用,常被人削掉,所以「笨」呢,就用來形容「沒有用」的東西。後來人們又把「沒本事」、「不聰明」的人,也引申成「笨」了。 那「笨」真的是沒有用的東西嗎?不!「笨」可是造紙的好材料哩! 唐朝的大詩人李白就說:「天生我材必有用」,所以,任何東西都有他的用處啊! 《悠遊字在》讓孩子可以從節目裡「字」的內涵,和「文化故事」中,去學習怎麼跟自已相處,怎麼跟別人相處,怎麼跟環境相處,體悟「生命」和「品德」教育的內涵。 《悠遊字在》,不只提昇了孩子的國語文程度, 奠定良好的閱讀基礎, 更給孩子帶來全然不同的生活智慧,和一個豐富的文化之旅,是孩子一生中永恆的朋友。