Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Language
Chinese
About
新紀元周刊 創刊詞 這個世界正在以讓所有人瞠目結舌的速度變化。 在過去的幾千年,人類活動的結果對人類生存本身產生重大影響的週期是千年,直到西方社會進入近代之後,這個週期縮短到百年,進入上世紀,又縮短到十年,而在上世紀八十年,這個週期已經縮短到了年。本世紀開始,人類發明的新技術如爆炸一樣產生,新一代的技術發明,每個月都在出現。 印刷術從中國傳入歐洲,用了差不多五百年的時間;而西方工業革命的成果進入中國,也幾乎用了兩百年時間。而今天,只需要以小時甚至以分鐘為單位,新技術便可以長距離跨洋傳遞。 處在這樣一個新紀元的東方世界,正在逐漸走上世界舞臺的中心。歷史上從來是東方中心的中國人,現在面臨著許多問題和許多的似是而非的解決方案。在經歷了一百多年的低潮之後,中國人將以什麼樣的面目和心態重返世界舞臺,很可能將是決定未來世界走向的一個重要因素。 另一方面,目前人類精神世界卻顯得蹣跚而躊躇。在高速旋轉的物質進步面前,個體人類彷徨猶疑卻又身不由己。在藝術讓位給電子資料,以及哲學讓位給物理學和分子生物學的時代,人類的生存似乎已經不是本身存在的目的,而是為了某種概念的更多、更好、更大以及更強。 有人稱此為人類整體昏眩症,在物質世界高速運轉的峰頂迷失了自我。其實這可能不完全源於物質發展快速本身,而是源於人性本身的共同弱點。因此我們或許需要暫時停下急促的腳步,沉靜下來,重新審視我們身處其中的世界,審視各種變化多端的潮流和我們自己。 新紀元周刊,是大紀元新聞集團發行出版的一份全球華人時事週刊。希望能夠對這個世界以新的角度和新的方法進行重新觀察,也以一個新的視野,對東方世界重新認識,以及更加重要的,對我們的內心世界加以省思。 世界是物質的,也是精神的。 人類社會快速發展的前提從來都首先是精神世界的爆發和崛起,古中今外概莫如此。對中國人而言,紛繁的世界更需要敏銳智慧的心靈,更需要用東方古老而又嶄新的視野,面對全新的時代。 請允許新紀元周刊和您攜手,共同走進新的紀元。