Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Play All|View List
playlist thumbnail

香港議會

袁爸爸 袁弓夷政經評論 • 4 Videos
Play All|View List
playlist thumbnail

歷史隨想

袁爸爸 袁弓夷政經評論 • 1 Videos
Play All|View List
playlist thumbnail

國安法

袁爸爸 袁弓夷政經評論 • 5 Videos
Play All|View List
playlist thumbnail

共產黨本質和歷史

袁爸爸 袁弓夷政經評論 • 4 Videos
Play All|View List
playlist thumbnail

美國全面對付中共

袁爸爸 袁弓夷政經評論 • 10 Videos
Play All|View List
playlist thumbnail

Popular Uploads

袁爸爸 袁弓夷政經評論 • 30 Videos
Play All|View List
playlist thumbnail

訪問片段

袁爸爸 袁弓夷政經評論 • 1 Videos
Play All|View List
playlist thumbnail

華盛頓工作

袁爸爸 袁弓夷政經評論 • 3 Videos
Play All|View List
playlist thumbnail

64

Elmer • 0 Videos