ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
اجرای همه|نمايش ليست پخش
playlist thumbnail

Reportaje

NTD Romania • 2 ویدئوها
اجرای همه|نمايش ليست پخش
playlist thumbnail

Documentare

NTD Romania • 2 ویدئوها
اجرای همه|نمايش ليست پخش
playlist thumbnail

Interviuri

NTD Romania • 5 ویدئوها
اجرای همه|نمايش ليست پخش
playlist thumbnail

Video Recomandate

NTD Romania • 2 ویدئوها
اجرای همه|نمايش ليست پخش
playlist thumbnail

Popular Uploads

NTD Romania • 29 ویدئوها
اجرای همه|نمايش ليست پخش
playlist thumbnail

Știrile NTD

NTD Romania • 83 ویدئوها
اجرای همه|نمايش ليست پخش
playlist thumbnail

Interviuri

NTD Romania • 0 ویدئوها
اجرای همه|نمايش ليست پخش
playlist thumbnail

Pandemia de Coronavirus

NTD Romania • 0 ویدئوها
اجرای همه|نمايش ليست پخش
playlist thumbnail

Documentare

NTD Romania • 7 ویدئوها
اجرای همه|نمايش ليست پخش
playlist thumbnail

Video Recomandate

NTD Romania • 5 ویدئوها
اجرای همه|نمايش ليست پخش
playlist thumbnail

Legăturile pandemice ale PCC

NTD Romania • 0 ویدئوها
اجرای همه|نمايش ليست پخش
playlist thumbnail

Regimul chinez

NTD Romania • 0 ویدئوها
اجرای همه|نمايش ليست پخش
playlist thumbnail

Virusul Partidului Comunist Chinez (PCC)

NTD Romania • 0 ویدئوها
اجرای همه|نمايش ليست پخش
playlist thumbnail

Înțelepciunea izvorâtă din tradiție

NTD Romania • 0 ویدئوها
اجرای همه|نمايش ليست پخش
playlist thumbnail

Nouă comentarii despre Partidul Comunist

NTD Romania • 11 ویدئوها
اجرای همه|نمايش ليست پخش
playlist thumbnail

Cum conduce spectrul comunismului lumea

NTD Romania • 10 ویدئوها
اجرای همه|نمايش ليست پخش
playlist thumbnail

China în Focus

NTD Romania • 0 ویدئوها
اجرای همه|نمايش ليست پخش
playlist thumbnail

Știrile NTD

NTD Romania • 1 ویدئوها