Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
世界咋了
1
🚨美國政府如何處理空難事故? 歷史重演,飛機失事存在決定命運的“死亡3分鐘”! 同樣的3分鐘, 他如何做到險境還生? 東航客機墜毀前3分鐘, 機艙裡可能發生……!
2
💥美聯儲大幅加息, 經濟衰退風險大增? 全球通脹, 多國跟進加息, 世界將集體進入滯脹危機! 虛假繁榮經濟終結, 通縮已浮出水面! 真觀點|真飛【20220617】#全球通脹 #加息 #世界經濟危機
3
🛑內幕曝光! FBI突襲海湖莊園的真實目的浮出水面! 川普贏下一城, 有何影響? 美司法遭唾棄, 揭秘FBI的墮落之路, 它如何淪為“蓋世太保”?【20220922】#川普被抄家 #真观点 #中期选举
4
💥北溪發現第四處洩漏, 德國: 管道受損已“永遠無法使用”! “俄羅斯元兇論”站不住腳, 真正幕後黑手是他! 北溪被炸中共暗喜, 攫取俄國能源, 制衡歐洲!【20220930】#北溪二號 #北溪
5
💢俄軍官: 一直在與北約軍隊作戰?! 烏克蘭又一勝利, 光復利曼! 普京口中“新俄領土”被搶, 核戰概率幾何? 俄國正式發動“對西聖戰”, 普京徹底黑化淪為“共產黨”?!【20221003】#核战
6
🐷民主黨給川普和共和黨挖了一個超級陷阱! 紅色浪潮未到, 因為一個最大的“違背常理”現象! G20拜習會面, 拜登談台灣, 北京談芯片?!【20221111】#真觀點
7
🔴“推特文件”再丟震撼彈! 還原川普被封號真相, 推特高層曾兩度推翻決策, 只因內部“仇恨文化”太盛? 美國政府機構深入參與推特審查, 推特早成了放浪派的“打人大棒”!【20221214】#推特文件