ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
زبان
English
درباره ما
I’m CiCi Li, the TV presenter of "CiCi Li - Asian Home Cooking" on NTD Television and a food columnist of The Epoch Times. I'll publish a new video every Friday at 10:15 AM Eastern time. Join me in discovering the world of Asian home cooking! For any business inquiry please inbox me on my Facebook @cicili